true_living_ny_logo_rgb

om AYURVEDa, Vaastu
& de fem elementen

Filosofin bakom idén att allt består av naturens element återfinns på många platser och i många kulturer på vår jord; hos Antikens greker, Kelterna som befolkade Europa, Shamaner och Indian-kulturer, österlänska traditioner i Kina och Indien. Med flera. Jag lär och inspireras ständigt av dem alla, men har valt att särkilt studera och praktisera Indiens Ayurveda och Vaastu Shastra.

Ayurveda och Vaastu är mångtusenåriga filosofier med fokus på att skapa hälsa och välbefinnande i kropp, sinne och själ. Ayurveda beskrivs ofta som jordens äldsta hälsosystem och har sina rötter i Indien, Nepal och Tibet. Idag är Ayurveda bland de mest respekterade och använda alternativa medicinska system i västvärlden. Vaastu är Indiens motsvarighet till Feng Shui och är en lika gammal lära med fokus på att skapa balans i våra hem och den omgivning vi lever i. Så att vår miljö kan stötta oss på vår väg till välbefinnande.
 

läran om de fem elementen

Grundtanken bakom Ayurveda, Vaastu men också Yoga och andra Vediska vetenskaper är läran om de fem elementen. Dessa element är rymd, luft, eld, vatten  och jord. Vackra metaforer som beskriver komplicerade processer i vår kropp & sinne och vår omgivning. Elementen benäms ibland som: eter, gas, strålning, vätska och massa. Tillsammans bildar dom VATA, PITTA, KAPHA - de tre doshorna, eller kroppstyperna som dom ibland också kallas.

Vi har alla från födelsen mer eller mindre av de fem elementen och de tre principerna Vata, Pitta och Kapha i vår personliga konstitution. Detta  ger oss karakteristiska fysiska och psykologiska drag som gör att vi upplever och agerar olika på mat, aktiviteter, relationer, vår omgivning och miljö. Beroende på hur just vår konstitution ser ut. Att känna till vår personliga konstitution hjälper oss att bättre förstå hur vi behöver ta hand om den unika person som vi är - och skapa det liv som passar oss bäst. Både på insidan och i vår fysiska omgivning.

VATA - RYMD & LUFT
representerar elementen rymd och luft och är den mest subtila energiformen som bl a reglerar vår andning och vårt nervsystem i vår kropp och sinne. I vår omgivning representeras de bl a av utrymmet vi lever i, luften, vinden och alla ljud i vår värld.

PITTA - ELD
Pitta är elden i oss och reglerar vår matsmältning men också heta känslor i vårt sinne. I vår omgivning representeras de bl a av solens energi, ljuset och värmen från dess strålning. 

KAPHA - VATTEN & JORD
Kapha, den mest stabila energiformen består av vatten och jord och representerar vår benstomme, muskler och fettmassa i vår kropp. I vår omgivning representeras de bl a av vatten och hav, jord och berg och allt som fysiskt växer i vår värld.
 

Hälsa är vårt naturliga tillstånd

Hälsa som vårt naturliga tillstånd av harmoni mellan kropp, sinne och själ. Vägen till hälsa innebär därför inte att täcka över symptomen i våra kroppar & sinnen, utan att avlägsna de vanor, tankemönster och beteenden som förhindrar fullständig hälsa. Och forma vår omgivning så att den stöttar oss i våra liv.

I dag är Ayurveda bland de mest respekterade och använda alternativa medicinska system i västvärlden. Enligt denna syn på hälsa är människan en integrerad del i naturen och vårt välbefinnande behöver inkludera alla områden av livet, dvs. en bra fungerande kropp, ett kreativt intellekt, ett meningsfullt arbete som ger en bra inkomst och tillåter ett tillfredsställande liv, harmoniska relationer fyllda av glädje och mänsklig värme och en stark förankring i livets andliga dimension.

Att vår omgivning och miljö har aktiv påverkan på hur vi mår är idag en sanning för många. Feng Shui - och dess Indiska systervetenskap Vaastu Shastra - ser på våra hem som fysiska kroppar som påverkar våra liv och vår hälsa. Både på positivt och negativt sätt, beroende på hur väl utvecklade våra fysiska världar är. Genom att ta hänsyn till de fem elementen i våra hem har vi goda möjligheter att skapa stöttande och utvecklande miljöer - för att kunna växa och utvecklas som människor.

balansera ditt liv med de fem elementen

"Människan är en integrerad del av naturen, som består av de fem elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord. De Ayurvediska behandlingar och Space Design balanserar dig & din världs unika kobination av de fem elementen."
 

 Sara Iglesias,
True Living